27. Nieuwtjes op het login scherm

27.1. Inleiding

Van in de beginjaren van Brocade werden er op het login-scherm van Brocade, zogenaamde fortune cookies getoond: ludieke uitspraken, oneliners verzameld uit de oneindige voorraad van het internet.

In 2003 werd deze collectie aangevuld met een verzameling samengesteld door Gerd De Ley. Deze fortune cookies waren over het algemeen beschaafder en ook in het Nederlands.

Vanaf Brocade 4.10 komt er een faciliteit bij: de mogelijkheid om korte teksten met bijhorende afbeelding te tonen. Deze items zijn gericht naar professionele Brocade gebruikers: het login-scherm wordt enkel aangeboden aan personeelsleden.

27.2. Verdwijnen de fortune cookies ?

Fortune cookies verdwijnen niet.

Het is wel zo dat ingevoerde teksten voorrang hebben op fortune cookies: enkel indien er geen teksten beschikbaar zijn, worden er fortune cookies getoond!.

27.3. Hoe worden de teksten getoond ?

Bij elke tekst hoort een periode (begindatum tot einddatum) waarop een tekst relevant is. Geregeld berekent Brocade welke teksten aan de orde zijn voor de dag van vandaag.

Op het login-scherm wordt er hoogstens 1 van de relevante teksten getoond. Deze tekst wordt door het toeval bepaald (vergeet daarbij niet dat Brocade nog niet weet wie er voor het scherm zit en bijgevolg ook geen gebruik kan maken van deze informatie om een meer relevante tekst te tonen).

De wijze waarop het bericht wordt getoond, wordt bepaald door de login.css file. Standaard bevat deze css volgende entries:

h1
{
 font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 11pt;
 background-color: #e7e9e2;
 width:500px;
}

.welcomemessage
 {
 display: block;
 float:right;
 height:96%;
 width:75%;
 margin-top: -80pt;
 font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 11pt;
 overflow:auto;
 }

.welcomemessage p
{
 font-size: 10pt;
 width:500px;
}

 .welcomemessage img
{
 max-width:500px;
 margin-top: 15px;
}

Indien je voor je eige Brocade server afwijkende css stijlkenmerken nodig hebt, dan moet je login.css file aanpassen en in de gepaste qtech map onder layout plaatsen.

27.4. Hoe worden de teksten ingevoerd ?

Voor de teksten wordt er vooral gemikt op korte, informatieve teksten.

Brocade beschikt over een toepassing om de teksten (en eventueel een begeleidende afbeelding) te tonen: Brocade ‣ Communicatie tools ‣ Teksten voor het Login scherm [link].

Deze software laat toe om berichten op te stellen die worden getoond bij het inloggen in Brocade.

Behalve in inhoud in markdown en een afbeelding, kan ook een begindatum en een einddatum worden gespecificeerd.

Op het inlog scherm wordt hoogstens 1 enkele tekst getoond: zijn er meerdere voorhanden, dan wordt er op willekeurige wijze één uitgeloot.

Op het moment dat het bericht wordt getoond, heeft de Brocade gebruiker zich nog niet geïdentificeerd. Dit houdt meteen in dat het onmogelijk is om bericht op naam te tonen.

Beschikbaar vanaf [online: [N?say:meta.naturedate]]

Specificeer de datum van wanneer het bericht beschikbaar wordt.

Het is pas vanaf deze datum (inbegrepen) dat een gebruiker dit bericht kan zien.

Tot [until: [N?say:meta.naturedate]]

Specificeer de datum tot wanneer het bericht beschikbaar moet blijven.

Hou ermee rekening dat het bericht ook nog deze datum zichtbaar blijft!

Tekst [body: tekst]

Geef de tekst die moet worden getoond.

Plaats deze tekst in markdown formaat.

Afbeelding [image: tekst]
Geef de d-loi referentie naar deze afbeelding

De vorm waarin de tekstenworden getoond worden aangesuurd door css entries in het bestand login.css.

27.5. Hoe worden de teksten ter beschikking gesteld ?

Er is een automatisch process (standard.welcome) dat geregeld, doorheen de dag, loopt. Dit proces verzamelt en selecteert de berichten. Dit proces kan ook manueel worden gestart door het commando:

welcome -run

27.6. Configuratie

De configuratie wordt geregeld door 3 registry waarden:

registry(welcomemessage-dir)
Dit geeft de folder aan waar welkom berichten worden geplaatst. Deze folder wordt het beste onder de documenttree van de webserver geplaatst. Zo wordt deze folder trouwens ook default geplaatst.
registry(welcomemessage-findurl)

Deze registry waarde wordt niet automatisch gezet. Indien deze leeg is (of niet bestaat), dan worden de berichten gezocht in registry(welcomemessage-dir). registry(welcomemessage-find) kan echter ook een URL bevatten: deze verwijst dan naar een andere plaats (een andere server) waar deze berichten staan. Een goed voorbeeld is https://anet.be/welcome/welcome.json. Het welkom systeem gaat dan de inhoud van deze URL oppikken en daarmee verder werken.

Het voordeel van deze werkwijze is dat welkomberichten kunnen worden gedeeld door verschillende Brocade installaties.

registry(welcomemessage-baseurl)
Deze registry waarde is opnieuwe enkel van toepassing indien men werkt met berichten die op een andere server staan. Met deze registry waarde kan men een prefix specificeren voor de URLs van de diverse afbeeldingen. Deze URLs kunnen immers relatief zijn voor de server waarop ze zijn aangemaakt (het systeem is intelligent genoeg om te weten wanneer de URL dient te worden uitgebreid met de prefix). Kies deze registry waarde echter verstandig: stel dat we op dev.anet.be de welkom berichten van anet.be wenden te gebruiken, dan is een goede waarde voor welcomemessage-baseurl (op dev.anet.be) bijvoorbeeld: //anet.be. Op deze wijze kiest de browser zelf met welk protocol hij moet werken.