28. Displaysystemen in Brocade

28.1. Informatie

Deze tekst documenteert de opzet van een displaysysteem in Brocade.

28.1.1. Uitleg bij metadata veld per veld

De parametrisatie in Brocade van een displaysysteem wordt hieronder veld per veld beschreven.

Een displaysysteem definieert een layout van een bepaald type loi.

Algemeen

Deze sectie bevat algemene informatie rond dit displaysysteem.

Hoort bij LOI [loi: tekst]
Vul hier een type LOI in waar dit displaysysteem bij hoort
Korte beschrijving

Deze sectie bevat de parameters voor het tekenen van een korte beschrijving.

M-executable [exeshort: tekst]
Deze M-executable moet in RAdspDat de keys opvullen die gebruikt zijn in de template aangeduid door identifier RDdspSid. De te verwerken loi staat in RDdspLoi.
Template [stemplate: tekst]
Template van een korte beschrijving. De M-executable voor de korte beschrijving moet de nodige keys opvullen in RAdspDat.
Gegevens volledige beschrijving

Deze sectie bevat de parameters voor het tekenen van een volledige beschrijving.

Initialisatie [initfull: meerdere velden]

Vooraleer de gegevens van een LOI berekend worden, kan een initialisatie uitgevoerd worden. Deze kan zelf informatie tonen via de init-template en beslissen of de rest van de gegevens moet berekend worden.

Velden:

 • M-executable [metaDisplay.initexe]
 • Template [metaDisplay.inittemplate]
M-executable [exefull: tekst]

De M-executable wordt, per type gegevenssectie, aangesproken in een loop.

Hij krijgt volgende variabelen ter beschikking:

 • RDdspTy: het type van de gegevenssectie
 • RDdspLoi: de te verwerken LOI

Hij moet/kan volgende variabelen zetten:

 • RDdspPos: in te vullen met een waarde die de executable toelaat correct verder te gaan bij de volgende aanspreking van de loop. Als deze variabele op leeg gezet wordt, stopt de loop.
 • RDdspShw: als een sectie om één of andere reden niet moet getoond worden kan deze variabele op 0 gezet worden
 • RAdspMod: array die kan opgevuld worden met keys die in alle templates beschikbaar moeten zijn
 • RAdspDat: array die moet opgevuld worden met de keys voor de template(s) die bij dit type gegevenssectie horen. Een subtype kan een- of tweeledig zijn (gescheiden door _).

1e subscript:

 • subtype, indien meerdere subtypes mogelijk
 • key, indien geen subtypes

mogelijk 2e subscript:

 • key, indien subtype in 1e subscript
 • numeriek, indien geen subtype en template in meta-mode

mogelijk 3e subscript:

 • numeriek, indien subtype in 1e subscript en template in meta-mode
Template HTML-head [headblock: herhaalbaar, tekst]

Vul hier de inhoud van de HTML-header in. Dit kan een taalcode zijn of een template constructie.

Er kunnen meerdere mogelijkheden ingevuld worden, telkens voorafgegaan door [type gegevenssectie][subtype]:. De subtypes zijn dezelfde als bij de verschillende gegevenssecties.

Er kunnen meerdere templateblokken ingevuld worden. Voor elk blok wordt de volledige set van gegevens, aangeleverd door de M-executable voor de volledige beschrijving, terug overlopen.

Gegevenssectie [datablock: herhaalbaar, meerdere velden]

Deze groep bevat de nodige parameters om een deel van een volledige beschrijving, geïdentificeerd door type en eventueel subtype, te tekenen. Een gegevenssectie is altijd de samenvoeging van een eventuele header en data en beslaat in principe een rij in een layoutsectie.

Velden:

 • Type [metaDisplay.type]
 • Template header [metaDisplay.headercontent]
 • Template data [metaDisplay.datacontent]
 • Instructies [metaDisplay.instructions]
Layout volledige beschrijving

[[metaDisplay.titlemetaDisplayFulldescriptionlayout.scope]]

HTML title [htmltitle: tekst]
Geef een template voor de gegevens die in de HTML title moeten geplaatst worden. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de placeholders die over alle types heen gekend zijn.
Begin [layoutheader: tekst]
1 of meerdere identifiers uit de gegevenssecties, eventueel geconcateneerd met _subtype. Het data-gedeelte van deze identifiers wordt buiten het gridsysteem, bovenaan de pagina geplaatst.
Einde [layoutfooter: tekst]
1 of meerdere identifiers uit de gegevenssecties, eventueel geconcateneerd met _subtype. Het data-gedeelte van deze identifiers wordt buiten het gridsysteem, onderaan de pagina geplaatst.
Layoutsectie [layoutblock: herhaalbaar, meerdere velden]

Deze groep bevat de nodige parameters om een deel van een volledige beschrijving, geïdentificeerd door types en eventueel subtypes gedefinieerd in de gegevenssecties, te tekenen.

Een of meerdere gegevenssecties worden altijd omsloten door ofwel een default blok van de volledige 20 zones breed, ofwel een blok met een gespecificeerde breedte.

Velden:

 • Nieuw blok met breedte [metaDisplay.block]
 • Layout [metaDisplay.blockcontent]
 • Css klasse headers [metaDisplay.headerclass]
 • Css klasse data [metaDisplay.dataclass]
 • Breedte headers [metaDisplay.headerwidth]
 • Breedte data [metaDisplay.datawidth]
 • Layout modifiers [metaDisplay.modifiers]